Bibliografia

 • Baliszewski D., Kunert A.K., Ilustrowany przewodnik po Polsce sta¬linowskiej 1944-1956. T. 11944-1945, Warszawa 1999
 • Baran A.E, Pseudonim „Zapora". Mjr cc. Hieronim Dekutowski (1918-1949), Staszów 1996
 • Baran A.E, Tarnobrzescy bohaterowie Virtuti. Hieronim Dekutowski ma¬jor (1918-1949), Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, 17(1998)
 • Baran A.E, Tarnobrzescy harcerze w organizacjach konspiracyjnych, Tar¬nobrzeskie Zeszyty Historyczne, 2(1991)
 • Biegański W., Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945, War¬szawa 1990
 • Biegański W, Wojsko Polskie we Francji 1939-1940, Warszawa 1967
 • Bogacz K., Nigdy nie zwątpiłem w zwycięstwo, Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, 2(1991)
 • Bystrzycki R, Znak cichociemnych, Poznań 1991
 • Caban L, 8 pułk piechoty Legionów Armii Krajowej. Organizacja i działania bojowe, Warszawa 1994
 • Caban L, Ludzie Lubelskiego Okręgu Armii Krajowej, Lubin 1995
 • Caban L, Mańkowski Z., ZWZ i AK w Okręgu Lubelskim 1939-1947, Lublin 1971
 • Duraczyński E., Generał Iwanów zaprasza. Przywódcy podziemnego państwa polskiego przed sądem moskiewskim, Warszawa 1989
 • Grygiel J., ZWZ i AK w obwodzie zamojskim (1939-1944), Warsza¬wa 1985
 • Kochanowska L, Major „Zapora", Sopot 1998
 • Kurek E., Zaporczycy 1943-1949, Warszawa 2015
 • Kurek Ewa, Zaporczycy 1943-1949. Aneks, Warszawa 2015, wyd. Bollinari Publishing House Sp. z o.o.
 • Kurek Ewa, Zaporczycy w fotografii 1943-1963, Lublin 2009, wyd. Clio
 • Nowak Sz., Oddziały Wyklętych, Warszawa 2015, wyd. Fronda
 • Porta ac consectetur ac
 • Malinowski J.C., Zarys dziejów Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia WiN, Lublin 1995
 • Major Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918 – 1949), Bohaterowie naszych ulic, Warszawa 2016, wyd.IPN
 • Pająk H., Konspiracja młodzieży szkolnej (1945-1956), Warszawa 1983
 • Rakowski B., W kręgu harcerskiego ogniska. Wspomnienia z obozu harcer¬skiego Hufca Tarnobrzeskiego im. gen. H. Dąbrowskiego w Woli Jasienickiej w roku 1936, Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, 37(2012)
 • Reczek K., Tarnobrzeskie gimnazjum w mojej pamięci, Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, 7(1993)
 • Rybicki A., Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956, Lublin 1986, Schemat organizacyjny Obwodu Tarnobrzeg AK, Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, 2(1991)
 • Solak A., Krucjata Wyklętych, Kraków 2015, wyd. eSPe
 • Sosabowski S., Najkrótszą drogą, Warszawa 1992
 • Slaski J., Żołnierze Wyklęci, Kraków 2015, wyd. RYTM
 • Śledziński K., Cichociemni. Elita polskiej dywersji, Kraków 2012
 • Tochman K.A., Słownik biograficzny cichociemnych, Rzeszów 1996
 • Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1984
 • Tucholski J., Powracali nocą, Warszawa 1988
 • Warchoł-Wilewski K., Krótki rys historyczny działalności konspiracyjnej organizacji politycznej „Młodzieżowy Ruch Oporu, Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, 3(1993)
 • Zaporczycy, Relacje, T. 1-5, Lublin 1997, wyd. Clio
 • Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Lubelskim 1939-1944. Część pierwsza - zarys monograficzny, Moskała A. (red.) Lublin 1971
 • Zwolak R., My z oddziałów „Zapory"..., Lublin 1999
 • Zych T., Działania wojenne we wrześniu 1939 roku w Tarnobrzegu i okolicach, Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, 28(2006/2007)
 • Zych T, Lekcja historii, Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, 3(1993) Zych T, Tarnobrzeskie gimnazjum w dziejach miasta, Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, 7(1993)
 • Żenczykowski T, Dramatyczny rok 1945, Gdańsk 1988
 • Większość zdjęć z naszej galerii pochodzi z archiwum p. Piotra Kononowicza, członka rodziny majora Hieronima Dekutowskiego
 • Materiał natomiast pochodzi z "Patroni naszych ulic" oraz książek poświęconych temu bohaterowi.

Organizator Projektu
Projekt Współfinansuje
Patroni Projektu